Quốc Cường 2 Hotel

Địa chỉ: 15 - 17 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3524 288 - 3857 024
Hotline: 0908 562 288 - 0935 111 888
Email: quoccuonghotelvt@gmail.com
Website: quoccuonghotel.com

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét