Pullman Hotel

Địa chỉ: 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3551 777
Fax: (0254) 3551 799
Website: pullmanvungtau.com
Facebook: fb/pullman

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét