Phúc Hậu Hotel

Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Khu 4, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 257
Hotline: 0942 718 957
Facebook: fb/phuchau

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét