Phi Yến Hotel

Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3630 111
Hotline: 0908 099 919
Email: hotelphiyen@yahoo.com
Website: hotelphiyen.com.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này