Phát Đạt Hotel

Địa chỉ: 50 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0344 695 107
Hotline: 0945 191 511

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét