Pacific Hotel

Địa chỉ: 4 Lê Lợi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 279 - 3859 264
Fax: (0254) 3852 391
Email: info@pacifichotel.com.vn
Website: pacifichotel.com.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này