Nicobar Hotel

Địa chỉ: Dương Văn Mạnh, Khu 6, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3831 568
Hotline: 0772 888 018
Facebook: fb/nicobar

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét