Nhật Nga Hotel

Địa chỉ: 570 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3525 857
Hotline: 0915 098 480
Facebook: fb/nhatnga

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét