New Star Hotel

Địa chỉ: 57 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3858 686
Hotline: 0792 306 224

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét