Nam Việt Hotel

Địa chỉ: 27/12-14 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3544 888

Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét