Minh Thắng Hotel

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khu 5, huyện Côn Đảo

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét