Minh Minh Hotel

Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Khu 4, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0854 543 998

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét