Minh Đức Hotel

Địa chỉ: 81/7/4 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0834 633 270

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét