Minh Đăng Hotel

Địa chỉ: 5 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3625 678
Website: minhdanghotel.com
Facebook: fb/minhdang

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét