Minh Đăng Hotel

Địa chỉ: 5 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3625 678
Website: minhdanghotel.com
Facebook: fb/minhdang

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này