Laska Hotel

Địa chỉ: 81/6 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3521 512

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét