Kim Nghi Hotel

Địa chỉ: 98 - 100 Nguyễn Lương Bằng, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3933 117 - 3933 118
Hotline: 0909 391 799
Website: kimnghihotel.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này