Golf Star Hotel

Địa chỉ: 52 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0969 369 772

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét