Diamond Sea Hotel

Địa chỉ: 21 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3833 678
Hotline: 0908 116 161
Email: diamondseahotelvt@gmail.com
Website: diamondseahotels.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này