De Condor Hotel

Địa chỉ: Phan Chu Trinh, Khu 2, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0941 903 908
Hotline: 0916 901 238
Email: hoteldecondor@gmail.com
Facebook: fb/decondor

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét