Đại Dương Hotel

Địa chỉ: 49 Đường 36, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3672 672
Hotline: 0707 558 267

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét