Châu Trần Hotel

Địa chỉ: 51 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6537 999
Hotline: 0901 251 279
Email: chautranhotel@gmail.com
Website: chautranhotel.site
Facebook: fb/chautran

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này