Biển Ngọc Hotel

Địa chỉ: 18 Mạc Thanh Đạm, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6282 929
Điện thoại: 0901 677 844
Email: bienngochotelvt@gmail.com
Website: bienngochotel.com
Facebook: fb/bienngoc

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này