Bella VT Hotel

Địa chỉ: 17 Phan Văn Trị, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 2203 040
Hotline: 0941 900 003
Email: bellavthotel@gmail.com
Website: bellavthotel.vn
Facebook: fb/bellavt

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này