Ba Đoàn 2 Hotel

Địa chỉ: Lê Văn Lương, Khu 7, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0971 173 639

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét