An Phát Hotel

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Khu 7, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0969 502 507

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét