Huyện ủy huyện Châu Đức

Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3883 174
Email: huchauduc@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét