Hội nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 60 Bình Giã, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3854 019
Fax: (0254) 3854 019

Nhận xét