Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3859 077 - 3512 018
Fax: (0254) 3511 527
Email: hdnd@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét