Green River Boutique Hotel

Địa chỉ: 324/4 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0983 332 403 - 0983 002 403
Website: greenriverboutiquehotel.com
Facebook: fb/greenriver

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này