Gazebo Beach Front Lounge & Cafe

Địa chỉ: 90 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0938 751 868
Email: gazeboloungecafe@gmail.com
Facebook: fb/gazebo

coffee nhà hàng foody.vn
Nhận xét