Đội Trật tự đô thị thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 84 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3853 005
Email: dttdt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này