Điện lực thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 6 Điện Biên Phủ, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 2212 788
Hotline: 1900 1006 - 1900 9000
Fax: (0254) 3828 813
Website: pcbariavungtau.evnspc.vn

Nhận xét