Điện lực huyện Long Điền

Địa chỉ: Mạc Thanh Đạm, thị trấn Long Điền
Văn phòng: (0254) 3652 579
Thu ngân: (0254) 2474 099
Hotline: 1900 1006 - 1900 9000
Fax: (0254) 3869 179
Website: pcbariavungtau.evnspc.vn

Nhận xét