Điện lực huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ
Văn phòng: (0254) 2228 902
Thu ngân: (0254) 2477 577
Hotline: 1900 1006 - 1900 9000
Fax: (0254) 3681 300
Website: pcbariavungtau.evnspc.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này