Công ty TNHH Eclat Fabricks Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3932 211
Fax: (0254) 3932 212
Mã số thuế: 3500829390

Công ty TNHH Eclat Fabricks Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải dệt thoi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này