Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3612 789
Hotline: 0902 303 303
Mã số thuế: 3502297335

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia đổi tên thành Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Lam từ ngày 6/5/2020. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét