Công ty Đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng

Địa chỉ: 39 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3573 968
Đại diện pháp luật: Trần Lượng

Công ty Đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét