Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh - Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Hotline: (028) 3840 4666 - 3840 4777
Email: daugiaphucthinh@gmail.com
Website: daugiaphucthinh.com
Mã số thuế: 0314654941-001

Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất, Nhà cửa, Vật kiến trúc, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Dây chuyền sản xuất, Vật tư, Hàng hóa… theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tài sản hoặc do pháp luật quy định.

Nhận xét