Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Minh Tâm

Tên tiếng Anh: HMTA Co., Ltd
Địa chỉ: Lô E1-9, Trung tâm Thương mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3923 397
Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thống
Mã số thuế: 3502281141

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Minh Tâm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét