Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Tầng 1, Lô E1-9, Trung tâm Thương mại, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Hotline: 0979 770 079
Email: info@daugiadongnam.com
Website: daugiadongnam.com
Mã số thuế: 0315194126-004

Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam tổ chức bán đấu giá những loại tài sản sau:

- Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.
- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá.
- Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Nhận xét