Công ty Đấu giá hợp danh Đại Quang Minh

Tên tiếng Anh: Dai Quang Minh Property Auction Co., Ltd
Địa chỉ: 8 Nguyễn Hữu Tiến, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3837 289 - 0984 083 979
Mã số thuế: 3500734156

Công ty Đấu giá hợp danh Đại Quang Minh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét