Công ty Đấu giá hợp danh Châu Thành

Địa chỉ: 165A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3626 399
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thúy
Mã số thuế: 3502070937

Công ty Đấu giá hợp danh Châu Thành hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét