Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành - Chi nhánh Vũng Tàu

Tên tiếng Anh: Ben Thanh Auction Service Joint Stock Company (BTA)
Mã số thuế: 0313651426-002
Địa chỉ: 56 Nguyễn Lương Bằng, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Hotline: (028) 6682 0690
Email: benthanhdaugia@gmail.com
Website: daugiabenthanh.com

Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành chuyên đấu giá các loại tài sản:

- Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan.
- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
- Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
- Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
- Và các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

Nhận xét