Công ty cổ phần Đấu giá Thành

Địa chỉ: Lê Duẩn, khu phố Tân Hạnh, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3924 928
Đại diện pháp luật: Phạm Quang Viên
Mã số thuế: 3502306808

Công ty cổ phần Đấu giá Thành hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét