Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 361
Fax: (0254) 3848 973
Email: congan@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này