Công an thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Khu phố Quảng phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 125 - 3873 125
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét