Côn Sơn City Hotel

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Khu 7, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 226
Hotline: 0918 963 334
Email: consoncity.dl@gmail.com
Website: consoncity.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét