Cơm tấm Hồng

Địa chỉ: 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0907 816 082 - 0908 571 151
Facebook: fb/comtamhong

cơm tấm bún thịt nướng

Nhận xét