Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3853 650 - 3810 019
Fax: (0254) 3850 226
Website: baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu giúp Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này