Chi cục thuế thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 14 Đường 3/2, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3858 065 - 3853 260
Fax: (0254) 3858 820
Website: brvt.gdt.gov.vn

Nhận xét